top of page
  • Adwokat Mikołaj Kotuszyński

Stwierdzenie nabycia spadku - po kilku pokoleniach

Zaktualizowano: 23 wrz 2021

Jak zapewne wiesz, uporządkowanie sytuacji spadkowej nie jest obowiązkowe i zdarzają się przypadki, gdy przez wiele lat spadkobiercy nie występują do sądu lub notariusza o stwierdzenie nabycia spadku. W skutek tego może dojść do sytuacji że rodzice nie wystąpili o stwierdzenie nabycia spadku po dziadkach, a dziadkowie – po innych krewnych, czy też swoich rodzicach. Dochodzimy więc do sytuacji kiedy dzieci mają otrzymać spadek po rodzicach i muszą uregulować kwestie dziedziczenia na kilku szczeblach wzwyż...

Nie oznacza to jednak, że każdą sprawę należy prowadzić osobno. Przepisy pozwalają na stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach w jednym postępowaniu - a więc wystarczy złożyć jeden (tak!) wniosek...

Aby korzystać z majątku spadkowego, wcale nie trzeba potwierdzać swoich praw w sądzie czy przed notariuszem. Wystarczy złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku, ewentualnie upływ 6-miesięcznego terminu na jego złożenie. W takim wypadku spadek uznaje się bowiem za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd jedynie potwierdza już nabyte prawa. W niektórych sytuacjach mogą okazać się wprawdzie niezbędne – na przykład, gdy spadkobiercy chcą wypłacić środki z konta bankowego zmarłego albo sprzedać nieruchomość którą dotychczas władali.

Jak wskazuje praktyka nie brakuje jednak przypadków, gdy przez wiele lat spadkobiercy zarządzają spadkiem bez tego rodzaju dokumentu czyli właśnie stwierdzenia nabycia spadku w formie postanowienia wydanego przez właściwy Sąd. Jeśli są w stanie porozumieć się co do zarządzania majątkiem i żadna osoba trzecia nie rości sobie praw do spadku, to ten stan może się utrzymywać się nawet przez pokolenia. Problem pojawia się dopiero, gdy spadkodawca chce wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku chociażby po rodzicach i dowiaduje się, że ci nie potwierdzili swojego prawa do majątku po zmarłych dziadkach, a dziadkowie – do spadku po pradziadkach. W takiej sytuacji musi uregulować sprawę nie tylko na swoim szczeblu, ale nawet na przestrzeni kilku pokoleń.

Potwierdzenie praw do spadku może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to postępowanie przed sądem. Z wnioskiem o jego wszczęcie może wystąpić każda osoba, która ma w tym interes. Druga droga to wizyta u notariusza.

W przypadku złożoności procesu dziedziczenia o którym mowa w niniejszym wpisie - czyli nabyciu spadku po kilku osobach - zwykle lepiej wystąpić do sądu. Sprawy dotyczące dziedziczenia po kilku spadkodawcach są bowiem bardzo złożone.

Nabycie spadku po kilku spadkodawcach może przebiegać na podstawie jednego wniosku. Należy złożyć go do sądu ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Trzeba wskazać w nim wszystkich spadkodawców oraz wytłumaczyć, kto po kim dziedziczył i na jakiej podstawie. Ze względu na to, że tego typu sprawy są skomplikowane, zwykle przyjmuje się porządek chronologiczny, wskazując poszczególnych spadkodawców, ich datę śmierci i uprawnionych do spadku po nich.

Do wniosku dołącza się akty zgonu lub urodzenia wszystkich osób w nim wymienionych, a jeśli dziedziczenie przebiegało na podstawie testamentu – także testament. Przepisy przewidują też obowiązek opłaty takiego wniosku. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku jest to 100 złotych. Co jednak ważne, mimo że składa się w sumie jedno pismo to w odniesieniu do opłaty jako jeden wniosek traktuje się tu nabycie spadku po konkretnej osobie. Jeśli więc takie pismo obejmuje stwierdzenie nabycia spadku na przykład po 2 spadkobiercach, opłata będzie wynosić 200 złotych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedstawionego zagadnienia zawsze warto skontaktować się z profesjonalistą który dokładnie wytłumaczy i pomoże w danym, określonym przypadku - jak zawsze służę pomocą:

tel. 531-235-121

e-mail:kotuszynski@op.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

ADWOKAT MIKOŁAJ KOTUSZYŃSKI

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Kotuszyński Adwokat Cieszyn, Prawnik Cieszyn, Porady prawne, rozwody, alimenty, prawo karne, podział majątku ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

tel: 531-235-121; e-mail: kotuszynski@op.pl


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

MAMY TO!

TYDZIEŃ POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Szanowni Państwo! Serdecznie informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Adwokat Mikołaj Kotuszyński bierze udział w szlachetnej akcji "TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM" w dniach od 22 luteg

Comments


bottom of page