Tel. : 531-235-121    e-mail: kotuszynski@op.pl

logoprawnik.png

Kancelaria  Adwokacka

Adwokat Mikołaj Kotuszyński

prawo gospodarcze

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria Adwokacka Adwokat Mikołaj Kotuszyński świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek we wszystkich sporach prawnych jakie się pojawiają bądź mogą pojawić w prowadzonej działalności.

     Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, aby dać Państwu gwarancję pozytywnego jej rozstrzygnięcia. Oferujemy także pomoc w formie porad prawnych na etapie zakładania spółek, doradzamy jaką formę działalności wybrać w zależności od potrzeb i wymagań konkretnego klienta. Pomagamy także na każdym etapie rejestracji spółki, począwszy od przygotowania projektów umów spółek i niezbędnych dokumentów, w tym statutów, regulaminów i innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, poprzez złożenie wniosku do odpowiednich organów, aż do uzyskania rejestracji nowego podmiotu.

     W mojej Kancelarii każdy przedsiębiorca może liczyć na fachową i wszechstronną pomoc w prowadzonej przez siebie działalności. Zajmuję się analizą umów, przygotowywaniem projektów umów i sporządzaniem opinii prawnych, pomagamy w skutecznym zabezpieczeniu Państwa interesów oraz w bezpiecznym zawieraniu kontraktów. W razie potrzeby oferuję także pomoc z zakresu dochodzenia należności od nieuczciwych kontrahentów, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu przed sądami, aż do windykacji należności na etapie postępowania egzekucyjnego. Reprezentuję także Klientów w sprawach o zapłatę przeciwko zarządom spółek, jeśli są spełnione przesłanki z kodeksu spółek handlowych, o czym mówi art. 299 kodeksu spółek handlowych, tj. „jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

    

     Kancelaria zajmuje się w szczególności:

 - Zakładanie spółek prawa handlowego;

 - Przygotowanie projektów umów i statutów;

 - Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS;

 - Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS;

 - Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm;

 - Prowadzenie zgromadzeń wspólników;

 - Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;

 -Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów;

 - Sporządzanie i opiniowanie umów;

 - Negocjowanie umów;

 - Zabezpieczanie wykonania umów;

 - Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;

 - Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji;

 - Nakazy zapłaty, pozwy;

 - Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi;

 - Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej;

 - Windykacja wierzytelności;

 - Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów;

 - Likwidacja spółek