top of page

Tel. : 531-235-121    e-mail: kotuszynski@op.pl

logoprawnik.png

Kancelaria  Adwokacka

Adwokat Mikołaj Kotuszyński

prawo administracyjne

documents-3816835_640.jpg

     Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej).

     Jako Adwokat posiadam bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej.Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala doradzać m.in. w sprawach z zakresu: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa wodnego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego, prawa ochrony środowiska, prawa imigracyjnego.

     Kancelaria zajmuje się w szczególności:


– doradzam i sporządzam porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i jego procedury;
– sporządzam i składam wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych;
– sporządzam i składam odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych;
– sporządzam i składam wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
– sporządzam i składam wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
– reprezentuję klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej;
– reprezentuję klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
– występuję o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
– dokonuję w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
- pozyskuję w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

ADWOKAT MIKOŁAJ KOTUSZYŃSKI

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Kotuszyński Adwokat Cieszyn, Prawnik Cieszyn, Porady prawne, rozwody, alimenty, prawo karne, podział majątku
ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

tel: 531-235-121; e-mail: kotuszynski@op.pl

bottom of page