top of page

Tel. : 531-235-121    e-mail: kotuszynski@op.pl

logoprawnik.png

Kancelaria  Adwokacka

Adwokat Mikołaj Kotuszyński

prawo karne

zamknij-sie-na-szalach-sprawiedliwosci_1

Na prawo karne składa się zespół przepisów, które określają nakazy i zakazy postępowania, wskazują czyny uważane za przestępstwo, regulują sankcje w przypadku złamania przepisów oraz sposoby wykonania kary. Sprawy karne dotyczą tych wszystkich przypadków, w których dana osoba zostaje podejrzana bądź oskarżona o popełnienie czynu zabronionego.

    

    Kancelaria Adwokacka Mikołaja Kotuszyńskiego  skupia się przede wszystkim na odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i bieżącej orientacji w orzecznictwie sądów.

Warto być świadomym tego, że w sprawach karnych często duże znaczenie ma czas. Lepiej nie zwlekać, tylko w momencie, kiedy popełnimy jakieś przestępstwo bądź staniemy się jego ofiarą lub osobą, która zostaje o nie podejrzewana, jak najszybciej skontaktujemy się z adwokatem z naszych Kancelarii. Im później, tym trudniej będzie, np. porozmawiać ze swoim pełnomocnikiem przed przesłuchaniem przez organy ścigania czy ustalić linię obrony. Z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym można skorzystać także  na etapie postępowania sądowego, czy już po zapadnięciu wyroku przed sądem pierwszej instancji, a także w trakcie wykonywania, odbywania wymierzonej przez sąd kary.

     Kancelaria zajmuje się w szczególności:

Obroną oskarżonych przed sądami wszystkich instancji tj. obronę w:

– postępowaniu przygotowawczym;

– postępowaniu sądowym;

– postępowaniu apelacyjnym;

– postępowaniu kasacyjnym;

– postępowaniu o wznowienie postępowania;

– postępowaniu o odroczenie wykonania kary;

– postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie;

– postępowaniu o dozór elektroniczny;

– postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

Reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj. m.in.:

– przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

– występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym;

– reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych;

– reprezentujemy pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Sporządzaniem wszelkich pism w sprawach karnych (zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, itp.)

Udzielaniem porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych, wykroczeniowych, wykonawczych, oraz w zakresie prawa karnego nieletnich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

ADWOKAT MIKOŁAJ KOTUSZYŃSKI

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Kotuszyński Adwokat Cieszyn, Prawnik Cieszyn, Porady prawne, rozwody, alimenty, prawo karne, podział majątku
ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

tel: 531-235-121; e-mail: kotuszynski@op.pl

bottom of page