Tel. : 531-235-121    e-mail: kotuszynski@op.pl

logoprawnik.png

Kancelaria  Adwokacka

Adwokat Mikołaj Kotuszyński

prawo karne

Na prawo karne składa się zespół przepisów, które określają nakazy i zakazy postępowania, wskazują czyny uważane za przestępstwo, regulują sankcje w przypadku złamania przepisów oraz sposoby wykonania kary. Sprawy karne dotyczą tych wszystkich przypadków, w których dana osoba zostaje podejrzana bądź oskarżona o popełnienie czynu zabronionego.

    

    Kancelaria Adwokacka Mikołaja Kotuszyńskiego  skupia się przede wszystkim na odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i bieżącej orientacji w orzecznictwie sądów.

Warto być świadomym tego, że w sprawach karnych często duże znaczenie ma czas. Lepiej nie zwlekać, tylko w momencie, kiedy popełnimy jakieś przestępstwo bądź staniemy się jego ofiarą lub osobą, która zostaje o nie podejrzewana, jak najszybciej skontaktujemy się z adwokatem z naszych Kancelarii. Im później, tym trudniej będzie, np. porozmawiać ze swoim pełnomocnikiem przed przesłuchaniem przez organy ścigania czy ustalić linię obrony. Z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym można skorzystać także  na etapie postępowania sądowego, czy już po zapadnięciu wyroku przed sądem pierwszej instancji, a także w trakcie wykonywania, odbywania wymierzonej przez sąd kary.

     Kancelaria zajmuje się w szczególności:

Obroną oskarżonych przed sądami wszystkich instancji tj. obronę w:

– postępowaniu przygotowawczym;

– postępowaniu sądowym;

– postępowaniu apelacyjnym;

– postępowaniu kasacyjnym;

– postępowaniu o wznowienie postępowania;

– postępowaniu o odroczenie wykonania kary;

– postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie;

– postępowaniu o dozór elektroniczny;

– postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

Reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj. m.in.:

– przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

– występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym;

– reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych;

– reprezentujemy pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Sporządzaniem wszelkich pism w sprawach karnych (zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, itp.)

Udzielaniem porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych, wykroczeniowych, wykonawczych, oraz w zakresie prawa karnego nieletnich.