Tel. : 531-235-121    e-mail: kotuszynski@op.pl

logoprawnik.png

Kancelaria  Adwokacka

Adwokat Mikołaj Kotuszyński

prawo cywilne

     Kancelaria Adwokacka adw. Mikołaj Kotuszyński specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

     Jako Adwokat podejmuje się różnych spraw cywilnych. Aby nie narazić się np. na przegranie sporu czy niekorzystne zawarcie umowy, warto powierzyć sprawy z tego zakresu profesjonaliście. Z racji tego, że prawo cywilne jest niezwykle obszerne, znajomość poszczególnych przepisów dla osób, które na co dzień nie zajmują się ich zgłębianiem, może spowodować popełnianie błędów w codziennych sytuacjach i narażanie się na niepotrzebne straty finansowe. Z pomocą adwokata – dzięki jego wiedzy i doświadczeniu – można będzie uniknąć tego.Reprezentujemy Klientów zakresie prawa cywilnego przed sądami wszystkich instancji na ternie całego kraju.

    

     Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę  – np. uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych.

  • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, wydziedziczenie, zapis lub polecenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu, unieważnienie testamentu, zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku;

  • sprawy umów małżeńskich majątkowych, umów darowizny, umów dożywocia;

  • sprawy o zapłatę;

  • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;

  • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności,  ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję, rozliczenie nakładów na nieruchomość;

  • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym